Εκπαιδευτικό κέντρο

Εκπαιδευτικό κέντρο

Εκπαιδευτικό κέντρο

To ΒΑΡΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕ Κε.ΔιΒιΜ1 είναι αδειοδοτημένο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 για επαγγελματικά σεμινάρια με Αριθμό Αδείας: 2101281 από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και σας προσφέρει υψηλού επιπέδου και ποιότητας Προγράμματα Σπουδών.

Η Βεβαίωση για το βιογραφικό σας που χορηγείται από το Κέντρο μας και που πιστοποιεί τις γνώσεις που αποκτήσατε, είναι σύμφωνη με την Άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας – ΕΟΠΠΕΠ

 

Το Όραμά μας  είναι η δια βίου ενημέρωση των νέων πτυχιούχων, εργαζομένων , ελευθέρων επαγγελματιών και στελεχών επιχειρήσεων με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν και να ανταποκριθούν στις απαιτητικές ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

 

Η Φιλοσοφία μας

Σκοπός του ΒΑΡΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕ Κε.ΔιΒιΜ1  είναι η  κατάρτιση νέων, αποφοίτων επαγγελματικών σχολών – Πανεπιστημίων -Τ.Ε.Ι, εργαζομένων και στελεχών επιχειρήσεων, νέων ελευθέρων επαγγελματιών καθώς και η δημιουργία νέων στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας με την χρήση της μηχανογράφησης. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε πιστοποιημένα, πρωτοποριακά και εξειδικευμένα σεμινάρια διατηρώντας υψηλά το επίπεδο της επαγγελματικής κατάρτισης. Εκπαιδεύουμε με Πραγματικά Παραστατικά όπως συναντώνται στα Λογιστήρια των επιχειρήσεων με πλήρη Μηχανογράφηση. Ιδιαίτερη έμφαση κατά την εκπαίδευση, δίδεται στην συνέπεια την συστηματικότητα και την υπευθυνότητα κατά την άσκηση του επαγγέλματος ή κατά την εκτέλεση μιας εργασίας. Ο επαγγελματισμός και η διαμόρφωση εργαζομένων, με συγκροτημένη προσωπικότητα και ορθή επαγγελματική  συμπεριφορά είναι σκοπός στα επαγγελματικά μας σεμινάρια. Για τους λόγους που παραπάνω αναφέραμε εφαρμόζουμε ένα  ξεχωριστό επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που συνδυάζει επιστημονική γνώση, πρακτική εφαρμογή και επαγγελματισμό.

 

Αναδεικνύεται έτσι ως το πρώτο επαγγελματικό Κέντρο δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 στην Δυτική Ελλάδα , με σαφή προσανατολισμό στην παροχή όλων των απαραίτητων εφοδίων, που καλύπτουν εργασιακές, επαγγελματικές αλλά και σπουδαστικές ανάγκες.

Το ΒΑΡΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕ Κε.ΔιΒιΜ1 δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση της κριτικής ικανότητας και της πρωτοβουλίας του σπουδαστή. Για το σκοπό αυτό τα η μεθοδολογία διδασκαλίας εμπλουτίζεται με case studies και ασκήσεις προσομοίωσης και οι σπουδαστές αναλαμβάνουν ρόλους στελεχών, επανδρώνουν «εικονικά» επιχειρησιακά τμήματα και διεκπεραιώνουν όλες τις απαιτούμενες εργασίες με επαγγελματικό τρόπο.

 

Στόχος μας είναι με τα πιστοποιημένα πρωτοποριακά και εξειδικευμένα σεμινάρια μας  να διατηρήσουμε πολύ ψηλά το επίπεδο της επαγγελματικής κατάρτισης ούτως ώστε να αποτελέσει διαβατήριο για την επαγγελματική σας αποκατάσταση, στις μεγάλες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Οι εκπαιδευόμενοι μας μπορούν να εργαστούν :

 • Ως Λογιστής, Φοροτεχνικός, Χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε κάθε Επιχείρηση με μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικές.
 • Σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Λογιστικά – Φοροτεχνικά γραφεία.
 • Ίδρυση Λογιστικού - Φοροτεχνικού γραφείου.
 • Σε Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο Επιχειρήσεων

 

Γιατί εμάς

Τα προγράμματα μας σχεδιάζονται από επαγγελματίες της αγοράς με πολυετή πείρα στον τομέα τους και με γνώμονα την:

 • Ποιότητα
 • Καινοτομία
 • Εξειδίκευση
 • Ζήτηση στην αγορά εργασίας

 

To ΒΑΡΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕ Κε.ΔιΒιΜ1  διακρίνεται για:

 • Τις πρωτοποριακές πρακτικές εφαρμογές
 • Την συνεχή επαφή με τον «κόσμο της αγοράς»
 • Την τεχνική υποστήριξη που παρέχει στους αποφοίτους του

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτές μας είναι καθηγητές - εισηγητές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι, κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων, με σημαντική προϋπηρεσία σε Μεγάλες επιχειρήσεις. Οι Εισηγητές - Καθηγητές Λογιστικής - Φοροτεχνικών έχουν άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξεως.

 

Αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1

Μετά το πέρας των μαθημάτων  παρέχεται Βεβαίωση Σεμιναρίου για το βιογραφικό σας, που πιστοποιεί τις γνώσεις που αποκτήσατε.

Η Βεβαίωση είναι σύμφωνη με την Άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας - ΕΟΠΠΕΠ -

 

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η  εκπαίδευση γίνεται με πραγματικά παραστατικά όπως συναντώνται στα Λογιστήρια των επιχειρήσεων με πλήρη Μηχανογράφηση δημιουργώντας ένα πραγματικό περιβάλλον εργασίας τόσο για βιβλία Γ΄ κατηγορίας (διπλογραφικά) όσο και για βιβλία  Β΄ κατηγορίας (Απλογραφικά) για όλες τις μικρές επιχειρήσεις (Ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) καθώς επίσης και σε αντικείμενα:

 • Λογιστικών
 • Μηχανογραφημένων προγραμμάτων
 • Φορολογικών δηλώσεων
 • Εργατικών και Μηχανογραφημένης Μισθοδοσίας
 • Ελληνικά πρότυπα
 • ΦΠΑ

Δείτε τα μαθήματα εδώ

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση

Τα προγράμματα παρέχονται και σε επιχειρήσεις (είτε στον χώρο τους είτε στο χώρο του ΒΑΡΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕ Κε.ΔιΒιΜ1) με δυνατότητα επιχορήγησης  Λογαριασμού ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ.