Επαγγελματικά Σεμινάρια

Word – Excell - Internet

Στόχος του εν λόγω σεμιναρίου είναι η εκμάθηση Word, Excell, Internet .

Περισσότερα

Word Excel Internet Access PowerPoint

Στόχος του εν λόγω σεμηναρίου είναι η εκμάθηση των ενοτήτων Word,Excell, Internet,Access, Power Point.

Περισσότερα

Απλογραφικά Βιβλία

Στόχος του εν λόγω σεμηναρίου η απόκτηση των γνώσεων του μηχανογραφημένου λογιστηρίου.

Περισσότερα

Διπλογραφικά Βιβλία

Στόχος του εν λόγω σεμηναρίου είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος θεωρητική αλλά κυρίως πρακτική κατάρτιση για να τον οδηγήσει άμεσα στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων σε θέσεις Βοηθού Λογιστή,  Λογιστή και Προϊστάμενου Λογιστηρίου.

Περισσότερα

Εργατικά - Μισθοδοσία Προσωπικού

Στόχος του εν λόγω σεμηναρίου είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος θεωρητική αλλά κυρίως πρακτική κατάρτιση για την εργατική νομοθεσία και την χρήση του μηχανογραφικού προγράμματος υπολογισμού της μισθοδοσίας προκειμένου να εργαστεί  σε τμήματα μισθοδοσίας προσωπικού.

Περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος

Στόχος του εν λόγω σεμηναρίου είναι με την ανάλυση του κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και την πρακτική εφαρμογή με την χρήση μηχανογραφικού προγράμματος, να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος θεωρητική αλλά κυρίως πρακτική κατάρτιση για να τον οδηγήσει άμεσα στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων σε θέσεις Βοηθού Λογιστή,  Λογιστή και Προϊστάμενου Λογιστηρίου.

Περισσότερα

Εστιάζουμε στην εχεμύθεια και τον επαγγελματισμό Σεμινάρια