Κε.Δι.Βι.Μ1

Κε.Δι.Βι.Μ1

Κε.Δι.Βι.Μ1

Κέντρο Δια βίου

Μάθησης Επιπέδου 1 

Αρ.αδ. 2101281

 

Τηλ.:  2610 008828

Fax.:   2610 008817

Facebook: www.facebook.com/vardas.kedibim

Email: vardaskedibim@gmail.com

 Site:  www.forologika.gr