Βιογραφικά

Bάρδας Ιωάννης

Οκονομολόγος MSc- Λογιστής Φοροτεχνικός-Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Περισσότερα

Βάρδας Αλέξιος

Οικονομολόγος - Λογιστής Φοροτεχνικός-Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Περισσότερα

Βάρδας Δημήτριος

Οικονομολόγος - Λογιστής Φοροτεχνικός-Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Περισσότερα

Εστιάζουμε στην εχεμύθεια και τον επαγγελματισμό Σεμινάρια