ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Διπλογραφικά Βιβλία

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Διπλογραφικά Βιβλία

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Διπλογραφικά Βιβλία

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  • ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
  • ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
  • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
     

Με πραγματικά παραστατικά και έντυπα όπως ακριβώς και στην πράξη, για νέους λογιστές – φοροτεχνικούς με την χρήση λογιστικού προγράμματος.

 

ΣΚΟΠΟΣ: Να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος θεωρητική αλλά κυρίως πρακτική κατάρτιση για να τον οδηγήσει άμεσα στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων σε θέσεις Βοηθού Λογιστή, Λογιστή και Προϊστάμενου Λογιστηρίου.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΤΑ: Η απόκτηση των γνώσεων του μηχανογραφημένου λογιστηρίου με την χρήση μιας ολοκληρωμένης Πρακτικής Εφαρμογής που εφαρμόζονται βήμα προς βήμα όλες οι εργασίες που αντιμετωπίζει μια σύγχρονη εταιρεία που τηρεί διπλογραφικά βιβλία μέσα σε ένα φορολογικό έτος. Να γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος την δομή του λογιστικού σχεδίου σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα και να μπορεί να καταχωρεί εγγραφές στο Γενικό ημερολόγιο. Να μπορεί να προσδιορίζει το αποτέλεσμα της χρήσης, να γνωρίζει τις διαδικασίες των εγγραφών προσαρμογής λόγω της αυτοτέλειας των χρήσεων και της φορολογικής αναμόρφωσης. Να καταρτίζει τις Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα.