Λογισμικό

Prosvasis_PBS

Tο πρόγραμμα με το οποίο συντάσσονται ηλεκτρονικά οι φορολογικές δηλώσεις μισθωτών, συνταξιούχων, εταιρειών και λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων

Περισσότερα

Prosvasis Εντυπα

ο πρόγραμμα έντυπα διαχειρίζεται όλα τα έντυπα που χρειάζεται ένα λογιστήριο ή ένα λογιστικό γραφείο, δίνοντας στον χρήστη του τη δυνατότητα συνολικής εσωτερικής διαχείρισης εντύπων από μια οθόνη μόνο.

Περισσότερα

Prosvasis Πρότυπα

Το πρόγραμμα εκτυπώνει προσυμπληρωμένες αιτήσεις για ΙΚΑ, ΔΟΥ, ΟΑΕΔ, ΟΑΕΕ, Πρωτοδιεκίο, Καταστατικά, μισθωτήρια, Πρακτικά ΔΣ, Πρακτικά ΓΣ, Συμφωνητικά, Τίτλοι μετοχών

Περισσότερα

Prosvasis Πρότυπες συνδέσεις

Επίσης μπορείτε να συνδέεστε αυτόματα σε παραπάνω από 100 υπηρεσίες

Περισσότερα

Prosvasis Περιουσιολόγιο

Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου

Περισσότερα

Prosvasis BPS ΕΛΠ

Περιλαμβάνει ΌΛΑ τα έντυπα των οικονομικών καταστάσεων

Περισσότερα

Prosvasis Anazitisis

Η Anazitisis είναι μία ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών, η οποία περιλαμβάνει νόμους, αποφάσεις κι εγκυκλίους:

Περισσότερα

Prosvasis Calculus Ultra Suite

Έσοδα - Έξοδα, Γενική & Αναλυτική Λογιστική, Ισολογισμός, Φ.Π.Α., Οικοδομοτεχνικά

Περισσότερα

Prosvasis_Input

Πρόγραμμα διαχείρισης αποθήκης με άμεση ενημέρωση των απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων

Περισσότερα

Prosvasis Paycheck Ultra

Πρόγραμμα υπολογισμού μισθοδοσίας προσωπικού

Περισσότερα

Εστιάζουμε στην εχεμύθεια και τον επαγγελματισμό Σεμινάρια