Prosvasis BPS ΕΛΠ

Prosvasis BPS ΕΛΠ

Prosvasis BPS ΕΛΠ


 ( απαιτεί χρήση SQL - Server ) 

Ισολογισμοί

        Β1.1 Ισολογισμός στο κόστος (ατομικές)

        Β1.2 Ισολογισμός στην εύλογη αξία (ατομικές)

        Β5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

        Β7.1 Ισολογισμός στο κόστος (ενοποιημένες)

        Β7.2 Ισολογισμός στην εύλογη αξία (ενοποιημένες)

        Β.11 Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων
        Καταστάσεις Αποτελεσμάτων

        Β.2.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (ατομικές)

        Β.2.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ’ είδος (ατομικές)

        Β.6 Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

        Β.8.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (ενοποιημένες)

        Β.8.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά είδος ενοποιημένες
        Καταστάσεις Μεταβολών

        Β3 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ατομικές)

        Β9 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ενοποιημένες)
        Καταστάσεις Χρηματοροών

        Β4 Κατάσταση χρηματοροών (ατομικές)

        Β10 Κατάσταση χρηματοροών (ενοποιημένες)
        Καταστάσεις Εξέλιξης

        Β12 Κατάσταση εξέλιξης οργανισμών επενδύσεων
        Προσαρτήματα
    Δυνατότητα ανάκτησης στοιχείων για την ενημέρωση των Οικονομικών Καταστάσεων Ε.Λ.Π. από Calculus Έσοδα-Εξοδα, Calculus Γ.Λ., αρχεία κειμένου, αρχεία Excel.
    Δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης στοιχείων οικονομικών καταστάσεων από οποιοδήποτε πεδίο των έντυπων Ε3, ΦΕΝΠ του PBS (πχ . Φόροι του εντύπου Β6)
    Δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης στοιχείων από τα σταθερά στοιχεία των επιχειρήσεων του PBS.
    Δυνατότητα παραμετροποίησης ανά έτος (μπορείτε για ένα έτος να ανακτήσετε στοιχεία από το Calculus Γ.Λ. ενώ για άλλο έτος από αρχείο Excel).
    Υποστήριξη οικονομικών καταστάσεων πολλαπλών ετών (μπορείτε να δημιουργήσετε οικονομικές καταστάσεις που αφορούν περισσότερα από 2 έτη).
    Έτοιμα πρότυπα (templates), για ενημέρωση οικονομικών καταστάσεων από Έσοδα – Έξοδα, Γ.Λ. κλπ.
    Δυνατότητα αντιγραφής προτύπων για εύκολη και γρήγορη προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.
    Πλήρης δυνατότητα παραμετροποίησης, αλλαγών και μορφοποίησης όλων των εντύπων (Ενσωματωμένη εφαρμογή συμβατή με το Excel)
    Δυνατότητα αποθήκευσης εντύπων οικονομικών καταστάσεων ανά φορολογούμενο και παρακολούθηση ιστορικότητας τους .
    Δυνατότητα Εκτύπωσης και Εξαγωγής Οικονομικών Καταστάσεων σε όλες τις διαθέσιμες γνωστές μορφές, επεξεργάσιμες από το χρήστη.
    Δυνατότητα δημιουργίας γραφικών παραστάσεων από τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων.
    Δυνατότητα προσθήκης σημειώσεων σε θέσεις των οικονομικών καταστάσεων.
    Δυνατότητα κλειδώματος εντύπων ή ακόμα και θέσεων των οικονομικών καταστάσεων.