Prosvasis Paycheck Ultra

Prosvasis Paycheck Ultra

Prosvasis Paycheck Ultra

Περιλαμβάνει

 • Δημιουργία αρχείου ΑΠΔ
 • Δυνατότητα επεξεργασίας αρχείου ΑΠΔ
 • Συνοδευτική εκτύπωση ΑΠΔ
 • Υπολογισμό Μισθοδοσίας Εργαζόμενων ανά Οικοδομοτεχνικό Έργο
 • Δημιουργία ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων
 • Υπολογισμό Μισθοδοσίας για Κεντρικό και Υποκατάστημα
 • Υπολογισμό Μισθοδοσίας για Εποχιακά Απασχολούμενο Προσωπικό
 • Μαζικός υπολογισμό Μισθοδοσίας περιόδου
 • Δημιουργία αρχείου Μισθοδοσίας ανά περίοδο, για κατάθεση στην Τράπεζα
 • Εκτύπωση ΦΜΥ, καθώς και πλήθος άλλων αναλυτικών εκτυπώσεων και ηλεκτρονικών υποβολών
 • Αυτόματη υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ
 • Άμεση σύνδεση λογιστικού άρθρου με την εφαρμογή Λογιστική εφαρμογή Calculus

 

Τι προσφέρει στους πελάτες/αγοραστές

 • Η εφαρμογή μισθοδοσίας Paycheck με την ευκολία χειρισμού που την χαρακτηρίζει, την κάνει ιδιαίτερα φιλική στους χρήστες , περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο εκμάθησής της τόσο από τους νέους όσο και από τους παλιούς χρήστες και εκκαθαριστές μισθοδοσίας 

 • Η μόνη εφαρμογή χωρίς κρυφές και επιπλέον χρεώσεις με την χρήση Modules .

 • Η βάση και η τεχνολογία προγραμματισμού της εφαρμογής προσφέρει ταχύτητα μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα

 • Είναι λειτουργική, διασφαλίζοντας την αποφυγή λαθών με συνεχή ελέγχους και μηνύματα προς το χρήστη

 • Παρακολούθηση και υπολογισμός μισθοδοσίας οικοδομοτεχνικών έργων

 • Τα αναδρομικά υπολογίζονται με μοναδική ευκολία

 • Διαθέτει έτοιμες παραμέτρους αυτόματης αποστολής αρχείου μισθοδοσίας τράπεζης διευκολύνοντας και απλοποιώντας τη διαδικασία, χωρίς να υπάρχει περίπτωση λάθους .

 • Γίνεται μέγιστη εκμετάλλευση του χρόνου λόγω της άμεσης σύνδεσης λογιστικού άρθρου με την λογιστική εφαρμογή Calculus

 • Η εκτύπωση των συνηθέστερων χρησιμοποιούμενων εκτυπώσεων μισθοδοσίας , με πληθώρα επιλογών και φίλτρων καθώς και η διασύνδεσή τους με το Microsoft Office, προσφέρει επιπλέον δυνατότητες στον κάθε χρήστη

 • Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα αυτόματης αποστολής ΑΠΔ και Βεβαιώσεων αποδοχών καθώς και ιστορικό παρακολούθησης αυτής .

 • Δυνατότητα παρακολούθησης ΣΣΕ με συνεχή αναβάθμιση αυτών όταν οριστικοποιούνται από το υπουργείο

 • Δυνατότητα αποστολής εντύπων ΣΕΠΕ – ΕΡΓΑΝΗ σε συνδυασμό με το πρόγραμμα PBS

 • Πλήρη παρακολούθηση προγραμμάτων επιδοτήσεων ΟΑΕΔ με ταυτόχρονη εκτύπωση προβλεπόμενων εντύπων