Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο και αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη διεκπεραίωση κάθε είδους ανάγκης της επιχείρησής σας σε θέματα Οργάνωσης, Εποπτείας, Ενημέρωσης λογιστηρίου, Εργατικών, Μισθοδοσίας, Συστάσεις Εταιρειών, Αντιμετώπιση ελέγχων, Ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων.

Περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε φορολογικές συμβουλές προληπτικού ή αποτρεπτικού χαρακτήρα που σημαίνει ότι το φορολογικό μας τμήμα έχει την δυνατότητα να εξετάσει τις υποθέσεις του κάθε πελάτη του και να του παρέχει τις κατάλληλες συμβουλές με στόχο τη μεγιστοποίηση του φορολογικού οφέλους ή την ελαχιστοποίηση αντίστοιχα των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Περισσότερα

Υπηρεσίες σε Ιδιώτες

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε σε ιδιώτες αφορούν όλο το φάσμα των συναλλαγών που έχει ένας πολίτης με το οικονομικό κομμάτι του κράτους. Απευθυνθείτε σε εμάς για τη διευκόλυνση σας, την άμεση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση σας και την εξοικονόμηση του πολύτιμου χρόνου σας. Εκτός των επιχειρηματιών, ο κάθε πολίτης έχει ανάγκη λογιστικών υπηρεσιών εκτός των συμβουλών σε εργατικά θέματα και τις φορολογικές του δηλώσεις.

Περισσότερα

Εργατικά θέματα

Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και Ασφαλιστικών θεμάτων φιλοδοξούμε να παρέχουμε έγκαιρα και υπεύθυνα, υπηρεσίες και πληροφορίες σε αυτούς τους τομείς. Τεκμηριώνουμε κάθε θέμα με τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά απο τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού, τον υπεύθυνο προσωπικού, τον κάθε σχετικό ενδιαφερόμενο παρέχοντας πληροφόρηση και βοήθεια στα πιο περίπλοκα ζητήματα που μπορεί κανείς να συναντήσει.

Περισσότερα

Οργάνωση Επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης σε όλες τις κατηγορίες Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα τα εξειδικευμένα στελέχη της καθώς και οι συνεργάτες της, αφού παρακολουθήσουν και αναλύσουν τις διαδικασίες της επιχείρησης, σχεδιάζουν βήμα προς βήμα (με την συνεργασία του διοικητικού προσωπικού) το στρατηγικό σχέδιο που θα ακολουθήσει η επιχείρηση. Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη του στρατηγικού πλάνου και η δημιουργία οποιουδήποτε εργαλείου είναι απαραίτητο για την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης.

Περισσότερα

Κοστολόγηση

Κοστολογική οργάνωση που περιλαμβάνει την κωδικοποίηση των ειδών αποθήκης, τις αναλώσεις των υλικών, την επιλογή των βάσεων μερισμού των εξόδων και τον καθορισμό των κυρίων και βοηθητικών τμημάτων της επιχείρισης για καλύτερη συλλογή των στοιχείων κόστους των παραγομένων προιόντων και υπηρεσιών.

Περισσότερα

Προυπολογισμοί

Για μας ο προϋλογισμος αποτελεί την "ΠΥΞΙΔΑ" για την δράση μιας Επιχείρησης.Κι αυτό γιατί μέσα στον κόσμο που ζούμε, με την έντονη αβεβαιότητα που τον μαστίζει, με τις ταχύτατες εναλλαγές καταστάσεων, στο μόνο που μπορούμε να εξασκήσουμε έλεγχο είναι η δική μας διαδικασία λήψης αποφάσεων.Προταιρεότητα μας είναι ο σωστός προϋπολογιστικός έλεγχος ως μέσο αποφυγής περιπετειών που επιτρέπει την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών, αμέσως μόλις εντοπισθούν αρνητικές αποκλίσεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν εκτός στόχου.

Περισσότερα

Επιχορηγήσεις & Επιδοτήσεις

Από το χρονικό σημείο της ενημέρωσης μέχρι και τις αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα και προγράμματα επιδοτήσεων σας παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας έως και την διεκπεραίωση του έργου.

Περισσότερα

Εστιάζουμε στην εχεμύθεια και τον επαγγελματισμό Σεμινάρια