Επιχορηγήσεις & Επιδοτήσεις

Επιχορηγήσεις & Επιδοτήσεις

Επιχορηγήσεις & Επιδοτήσεις

Το γραφείο μας ενημερώνει τους πελάτες του για τα νέα επιδοτούμενα ή επιχορηγούμενα προγράμματα και αναλαμβάνει να συνδυάσει τις επενδυτικές ανάγκες με τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα διάφορα επενδυτικά προγράμματα. Επίσης αναλαμβάνει να υαλοποιήσει για λογαριασμό σας κάθε είδους πρόγραμμα επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων, με γνώμονα το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την επιχείρηση σας.
Παρέχουμε:
 • Αρχική συζήτηση για την αξιολόγηση των προγραμμάτων.
 • Αρχικός σχεδιασμός της επένδυσης.
 • Ενημέρωση για τα επιδοτούμενα προγράμματα και επιλογή του κατάλληλου προγράμματος επιδοτήσεων.
 • Προ βαθμολόγηση της πρότασης.
 • Ενημέρωση για τις επιλέξιμες δαπάνες για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση των πόρων των προγραμμάτων επιδοτήσεων.
 • Ενημέρωση για τις απαιτήσεις του προγράμματος καθώς και έλεγχος των επιλέξιμων δαπανών.
 • Ενημέρωση για την συγκέντρωση των προσφορών και δικαιολογητικών.
 • Σύνταξη και υποβολή πλήρους φακέλου στον αρμόδιο φορέα για την εξασφάλιση της έγκρισής του.
 • Τη διαχείριση του επενδυτικού έργου.
 • Την υπόδειξη των απαραίτητων μελετών για την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.
 • Εξωτερικές εργασίες για τα έγγραφα που χρειάζονται από διάφορες υπηρεσίες από την υποβολή του φακέλου μέχρι και την εκταμίευση της επιδότησης.