Υπηρεσίες σε Ιδιώτες

Υπηρεσίες σε Ιδιώτες

Υπηρεσίες σε Ιδιώτες

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε σε ιδιώτες  αφορούν όλο το φάσμα των συναλλαγών που έχει ένας πολίτης με το οικονομικό κομμάτι του κράτους. Απευθυνθείτε σε εμάς για τη διευκόλυνση σας, την άμεση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση σας  και την εξοικονόμηση του πολύτιμου χρόνου σας. Εκτός των επιχειρηματιών, ο κάθε πολίτης έχει ανάγκη λογιστικών υπηρεσιών εκτός των συμβουλών σε εργατικά θέματα και τις φορολογικές του δηλώσεις.
Παρέχουμε:
   
 • Σύνταξη όλων των εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2,Ε9) εκμεταλλευόμενοι όλες τις απαλλαγές που από τον νόμο δικαιούμεθα ακόμα και αν αυτό αναφέρεται με τα πλέον ψιλά γράμματα, με σκοπό την νόμιμη φορολογική σας ελάφρυνση.
 • Ακριβή υπολογισμό τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης καθώς και τη συμπλήρωση του εντύπου ανάλωσης ήδη φορολογηθέντος κεφαλαίου, με σκοπό τον μηδενισμό του αναλογούντος φόρου.
 • Ακριβή εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης έτσι ώστε να είστε ενήμεροι και σύμφωνοι για τον τυχών φόρο που σας αναλογεί.
 • Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος το οποίο σας δίνεται από την εταιρία μας.
 • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9.
 • Συμβουλές επενδυτικών σχεδίων.
 • Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτων.
 • Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού εισοδήματος.
 • Υπολογισμός παρούσας και μελλοντικής αξίας επενδύσεων.
 • Υπολογισμός δόσεων τοκοχρεωλυτικών δανείων.
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους.
 • Μισθωτήρια κάθε είδους.
 • Όλες οι εργασίες για τη ρευματοδότηση ακινήτου σας. Αποτελεί μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία για την οποία χρειάζεστε τη συνδρομή μας για την ταχύτερη και πληρέστερη υποβολή όλων των δικαιολογητικών στους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμος, Εφορία, ΔΕΗ).
 • Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.
 • Δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων.
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.
 • Διάφορες άλλες υπηρεσίες που εφάπτονται της αρμοδιότητας της ΔΟΥ όπως διακανονισμούς/ρυθμίσεις για παλαιές οφειλές, θέματα δικαστικού κλπ.